หล่อเหล็ก

หล่อเหล็ก

ซีนอน ซัพพลาย รับงาน หล่อเหล็ก อลูมิเนียมเส้นกลม อลูมิเนียมเส้นแบน รายใหญ่ที่สุดในจังหวัด ชลบุรี

Xenon Supply Co., Ltd.